Michal Novenko

novenkoMichal Novenko (*1962), varhaník, skladatel a dirigent, absolvent pražské konzervatoře a AMU, studoval varhany a improvizaci u prof. J. Vodrážky a posléze u J. Guillou v Paříži. Získal ocenění Českého hudebního fondu a cenu za improvizaci na soutěži v Opavě. Absolvoval stáž v italské Sieně a dirigentské kursy u prof. H. Rillinga. M. Novenko koncertuje po celé Evropě i v zámoří (USA, Mexiko, Izrael, Jižní Afrika) – mj. na mezinárodních festivalech v Arezzu, Drážďanech, Sionu, Dallasu, Philadelphii, Jeruzalémě aj., je profesorem Konzervatoře v Praze a vede mezinárodní kursy v Anglii a v USA. Bohatý fond jeho nahrávek na CD pro
rozhlas a televizi zachycuje již přes stovku varhan v Čechách i v zahraničí. Nahrává pro prestižní britskou firmu Priory Records.

 

M. Novenko je mj. i hlavním iniciátorem Orlicko-kladského varhanního festivalu.